top of page

אנו מציעים פתרונות

טעינת נתונים

טעינת קבצי ניהול תיקים ויעוץ השקעות ישירות למערכת

סריקת מסמכים ישירות לענן וזמינות המסמכים מכל מקום בעל קישור לאינטרנט

הפקת והצגת נתונים

המערכת הראשונה מסוגה בישראל, המציגה את נכסי התא המשפחתי של שני בני הזוג.

לראשונה, כל מתכנן יוכל לבנות תזרים מזומנים צפוי לפי מטרות המשפחה, הכנסותיה, הוצאותיה ונכסיה.

הצגת הנכסים הפיננסים של התא המשפחתי: חשבונות עו"ש, פיקדונות, תכניות חיסכון, תיקי השקעות, תיקים מיועצים, קרנות השקעה ועוד.

הצגת נכסי הנדל"ן של התא המשפחתי

אבטחה ותמיכה

תמיכה אונליין לפתרונות בעיות. בואו ללמוד עוד על שרותי התמיכה הטכנית שלנו.

אבטחת מידע מהשורה הראשונה. בואו ללמוד עוד על אבטחת המידע במערכת.

נגישות

גישה למערכת מכל מקום באמצעות האינטרנט. בואו ללמוד עוד על המערכת שלנו.​

טכנולוגיה

מערכת קלה לשימוש ותפעול. בואו להתנסות במערכת שלנו.

מערכת סליקת אשראי פנימית. בואו ללמוד עוד על אפשרויות הגבייה במערכת.

ייעול

הפחתה משמעותית של הצורך בשימוש במערכות נוספות לצורך העבודה השוטפת.

הגברת יעילות העבודה באמצעות קיצור זמני עבודה, מניעת טעויות ואיבוד מידע רלבנטי. בואו ללמוד עוד על המערכת שלנו.

גמישות

שימוש במספר מודלים עסקיים ליצירת הכנסות נוספות עבור לקוח המערכת כדוגמת גביית ריטיינר חודשי מלקוח, גביית תשלומים חד-פעמיים מלקוחות בגין פעולות ועוד. בואו ללמוד עוד על אפשרויות הגבייה במערכת.

פתרונות ושירותים

4

הפקת טפסים

מערכת טפסים המאפשרת הפקת טפסים פנסיונים ללקוחות, חתימה מרחוק ונעילת מסמכים.

מידע נוסף

3

הפקת דוחות

מערכת דוחות, המאפשרת ריכוז נתוני הלקוחות על גבי מספר רב של דוחות להפקה ישירות מן המערכת אל הלקוחות, לדוגמא:


דוח פנסיוני מקיף

דוח תשואות

דוח סיכוני ביטוח

מידע נוסף

2

הפקת והצגת נתונים

המערכת הראשונה מסוגה בישראל, המציגה את נכסי התא המשפחתי של שני בני הזוג.

לראשונה, כל מתכנן יוכל לבנות תזרים מזומנים צפוי לפי מטרות המשפחה, הכנסותיה, הוצאותיה ונכסיה.

הצגת הנכסים הפיננסים של התא המשפחתי

מידע נוסף

1

טעינת נתונים

טעינת קבצי ניהול תיקים ויעוץ השקעות ישירות למערכת

סריקת מסמכים ישירות לענן וזמינות המסמכים מכל מקום בעל קישור לאינטרנט

מידע נוסף
bottom of page